Zakonska regulativa

 ZAKON O VODI  ZA LJUDSKU POTROŠNJU (NN 56 /13)