O grupaciji

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije interesno je udruženje (upisana u Registar udruga) vodovoda i kanalizacija koje preko 35 godina okuplja trgovačka društva koje se bave vodno-komunalnim gospodarstvom i to prvenstveno pružanjem javne usluge opskrbe pitkom vodom, odvodnjom otpadnih voda kao i pročišćavanjem otpadnih voda. Udruženje ima 75 članova.

Udruga je osnovna sa ciljem zastupanja i predstavljanja interesa udruženih članova, te unapređivanje informiranja kako članica Udruge tako i obrazovanja i razvijanja javne svijesti o važnosti i značenju opskrbe pitkom vodom, odvodnjom otpadnih voda njihovim pročišćavanjem kao i utjecajem na čovjekov okoliš u cijelosti.

HGVIK je članica EUREAU  - organizacije nacionalnih udruženja davatelja usluga javne vodoopskrbe I javne odvodnje.  Okuplja 26 punopravnih članica, 3 članice EFTE, koji zajedno pružaju uslugu vodoopskrbe I odvodnje za 450 milijuna stanovnika Europe.

Predstavnik HGVIK-a u EUREAU je Andrej Marochini, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka 

Djelatnosti Udruge su:

 • povezivanje svih pravnih osoba koje obavljaju uslugu vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja otpadnih voda i tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne (područne) uprave i samouprave koja rade na zakonodavstvu i normama koje se odnose na područje vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda;

 • poticanja i uspostavljanje razmjena informacija i znanja među članicama, iznošenje prijedloga zakonodavnim i upravnim tijelima, te sudjelovanje u donošenju zakona i drugih propisa iz područja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje (Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Zakona o komunalnom gospodarstvu);

 • prikupljanje i prenošenje informacija o primjeni novih tehnologija za materijale i uređaja u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje;

 • pružanje pomoći članicama u odabiru novih tehnologija i materijala;.

 • organiziranje savjetovanja i stručnih skupova o djelatnostima vodoopskrbe i odvodnje u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;

 • razmatranje i analize primjene propisa o djelatnostima vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, o komunalnom gospodarstvu, o vodama, kao i propisa o njihovom financiranju;

 • razmjena informacija između članica o rezultatima i problemima poslovanja, uvjetima rada, cijenama i ostalim pokazateljima;

 • izdavanje časopisa iz područja djelatnosti Udruge;

 • razvijanje suradnje sa srodnim inozemnim institucijama i organizacijama.

  Rad Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije odvija se kroz slijedeća tijela:

  SKUPŠTINA: čine je sve udružene članice – pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje

  UPRAVA: 7 članova i to predstavnika: Vodovod d.o.o., Osijek; Varkom d.d., Varaždin; Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, Našički vodovod d.o.o., Našice i Istarski vodovod d.o.o., Buzet

  SAVJET – 17 članova i to predstavnika: Vodovod d.o.o. Blato; Usluga d.o.o., Gospić; Liburnijske vode d.o.o., Ičići; Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac; Komunalno poduzeće d.o.o., Knin; Moslavina d.o.o., Kutina; Vodovod Labin d.o.o., Labin; Odvodnja d.o.o., Poreč, Tekija d.o.o., Požega; Vodovod Pula d.o.o., Pula; Komrad d.o.o., Slatina; Vodovod d.o.o., Slavonski Brod; Ponikve voda d.o.o., Krk; VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica; Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar; Vodovod d.o.o., Zadar; Pragrande d.o.o. Pula, koje zastupaju osobe ovlaštene za zastupanje tih pravnih osoba

  NADZORNI ODBOR – 5 članova i to predstavnika:Međimurske vode d.o.o., Čakovec; Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik; KTD Žrnovica d.o.o., Novi Vinodolski; Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci; Zagorski vodovod d.o.o., Zabok koje zastupaju osobe ovlaštene za zastupanje tih pravnih osoba.