OBAVIJESTI

30.5.2017.

Savjetovanje na temu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Poštovani,

otvoreno je novo savjetovanje na temu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5361

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju predviđeno je radi preuzimanja odredbi Direktive Komisije (EU) 2015/1787 od 06. listopada 2015. o izmjeni priloga II. I III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 260, 7.10.2015.), čiji je rok za notifikaciju 27. listopada 2017. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2017.

KATEGORIJE