OBAVIJESTI

11.2.2020.

Okrupnjavanje po stupanju na snagu Uredbe o uslužnim područjima

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

Zakon o vodnim uslugama stupio je na snagu 18.07.2019.

Do 18.08.2019. JIVU je dužan sastaviti izvješće o stanju zaduženosti te ga podnijeti Skupštini (Upravnom vijeću) koje se po određivanju društva preuzimatelja dostavlja upravi toga društva (čl. 108.)

Do 18.10.2019. preoblikovanje postojećih JIVU i pravnih osoba za provedbu vodnokomunalnih projekata (u pravnim oblicima koja nisu trgovačko društvo) u trgovačko društvo – u statusu d.o.o. (čl. 87.)

Do 18.12.2019. postojeći JIVU koji se rasprostire na dva ili više uslužnih područja dužan je izvršiti podjelu društva

U roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima JLS, središnja tijela državne osobe i drugi koji nisu JIVU prenose sve vodno-komunalne građevine u vlasništvo JIVU (članak 89.) S druge strane JIVU je dužan prenijeti na treće sve udjele ili osnivačka prava u drugim osobama (članak 86.)

PRIPAJANJE

Uredbom o uslužnom području uspostavlja se uslužno područje i određuje društvo preuzimatelj (te društvo potencijalni supsidijarni preuzimatelj) koje je dužno pripojiti sve JIVU na tom području s obzirom na stanje kapitala i rezervi i broja zaposlenih na dan 31.12.2018 u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe. Ukoliko se pripajanje ne provede MZOE privremenim mjerama uređuje pripajanje.

U tom roku mora se uskladiti i društveni ugovor ili statut, a po isteku toga roka u roku od 90 dana maju se uskladiti i svi unutarnji opći akti društva preuzimatelja.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI NOVOG UDRUŽENOG JIVU

U roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima novi udruženi JIVU dužan je ishoditi rješenje o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (izdaje MZOE na razdoblje od 2 god.) prema čl.16.

MZOE izdaje trajno rješenje kada JIVU dokaže da ima učinkovito poslovanje koje podrazumijeva: sposobnost upravljana gubicima vode; sposobnost upravljanja UPOV-om i uređajem za kondicioniranje vode; sposobnost reakcije u slučaju nužde; postignuće ciljeva učinkovitosti; uspostava povjerenstva za reklamacije potrošača i trajno stručno osposobljavanje zaposlenika. Rok za ishođenje trajnog rješenja je 18 mjeseci od dana izdavanja privremenog rješenja.

KATEGORIJE